Rád Svätého Bazila Veľkého
Rád Svätého Bazila Veľkého

Ochrana osobných údajov

Rád sv. Bazila Veľkého spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk

CHCETE NÁS KONTAKTOVAŤ?