SPIRITUALITA

Baziliánska duchovnosť (spiritualita) je založená na základe sv. Písma a Cirkvi, zdôrazňujúca najmä také elementy ako: láska k Bohu a blížnym, veľkosť spoločného spôsobu života nad osamelým, vernosť príkladom a náuke sv. Písma a Cirkvi ako tajomného Christovho Tela.

V srdci baziliánskeho mníšstva sa nachádza: jednota z Bohom a kontakt z Božím slovom, modlitba, účasť na Eucharistii čo sa prejavuje v konkrétnych skutkoch a vzťahoch medzi bratmi. Od samej prírody spoločný život dá omnoho viac príležitostí dodržiavať všetky - bez rozdielu - Božie prikázania, najmä praktizovanie pokory, trpezlivosti, lásky a dobrovoľného zriekania sa samého seba. Žijúci v "bratstve", sme schopný omnoho ľahšie plniť Evanjeliové rady, pretože "samotár" nemá často príležitosť nakŕmiť hladného alebo odieť nahého.Poriadok dňa nám prikazuje spoločné modlitby, učenie sa sv. Písma, fyzický prácu, asketizmus a apoštolskú prácu.

Naše modlitby sú zhodné s východným Cirkevným pravidlom a prepletené z rôznymi záväzkami tak ako v centre monastyra tak aj mimo neho. Baziliánsky mních v každom čase pamätá na Boha a modlí sa vo svojom srdci. Takáto modlitba sa neobmedzuje len na slová, ale počas celého dňa sa mních snaží byť spojený s Bohom. Takáto modlitba sa je stále a nepretržité spojenie s Bohom.

Baziliánska rodina je ako miniatúrna Cirkev, plné tajomné Telo Christovo, v ktorom mnísi hľadajú úplné spojenie s Isusom Christom Život v týchto spoločnostiach - rodinách sa upevňuje silou Ducha Svätého. Už od počiatku Baziliáni boli povolaný byť ideálom a umocňovať sv. Cirkev na základe Evanjeliových rád. Tak ako i Cirkev, tak aj baziliánske bratstvo, je priateľstvo ktoré zložil sám sv. Duch bez ohľadu na ľudské vierovyznanie, národnosť a vzdelanie. Tak ako je krst počiatkom kresťansko-cirkevného života je i počiatkom nového mníšsko-asketického života.

Rád sv. Bazila Veľkého, Vajanského 31
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!