PROGRAM BOHOSLUŽIŇ

Program Bohoslužiň v Monastyri sv. Vasilija Velikoho v Prjašovi

17.06.-23.06.2019

Spovidaňa v monastyrju v Prjašovi

 Spovidame pravidelno podľa vašoj potreby každyj deň v roku. Termin i hodinu mož dohodnuti i telefonicky

tel: jeromonach Markijan: 0911 812 291

Program Bohoslužiň v Monastyrju Krasnyj Brid

Archieparchijalnyj Odpust Sošestvija Sv. Ducha Krasnyj Brid 15-16.6.2019

Odpust Sošestvija Sv. Ducha Bukova Hirka 8-9.6.2019

Program Bohoslužiň v Monastyrju Trebišov

                                                            

Poneďiľok     Služba Boža    17.30
Vivtorok      Služba Boža    17.30

Sereda         Služba Boža    17.30
Četverh       Služba Boža     17.30
Pjatňicja      Služba Boža     17.30
Subota         Služba Boža     17.30
Neďiľa         Služba Boža       8.00         10.00

Svjato tyždňu   Služba Boža    8.00        17.30
Svjato v dňoch prac. pokoja     8.00       10.00