PROGRAM BOHOSLUŽIŇ

Od 15.10.2020 je po našych monastyrjach učasť na Bohoslužiňach obmedžena na 6 osob!!!


Program Bohoslužiň v Monastyrju sv.Vasilija 
12.10.2020 - 18.10.2020

Bohoslužiňa vysylame i online - Profil Facebook: Monastyr sv. Vasilija Velikoho

Po:   7. 00   Utreňa                                                   18.00 Večuňa 
Viv:  7.00  Utreňa                                                    18.00 Večurňa 
Sr:    6.30  Utreňa                                                    16.30 Večurňa
Čt:    7.00 Utreňa        17.00  Služba Boža           18.00 Večurňa
Pj:     7.00 Utreňa       17.00  Služba Boža           18.00 Večurňa
Su:                                   7.30  Služba Boža          18.00 Večurňa  
Ne:   7.30 Utreňa            9.00 Služba Boža
          18.00 Večurňa       
                                          

Program Bohoslužiňa 23.10.2020
7.00 Utreňa
9.00 3. Čas
12.00 6. Čas

15.00 9. Čas
18.00 Večurňa

Po kažďij odpravi bude čitaňa z tvoriv sv. Joana Zlatoustoho o pokajaňu!!!

Program Bohoslužiň v Monastyrju sv. Makriny

  • Bohoslužiňa vysylame i online - Profil Facebook: Kaplica sv. Makriny
    Po.   5.40    Služba Boža
  • Viv.  5.40      Služba Boža
  • Sr.    18.00    Služba Boža    
  • Čt.   5.40       Služba Boža
  • Pj.   5.40        Služba Boža 
  • Su:  7.30      Služba Boža  
  • Ne:   8.00    Služba Boža

Spovidaňa v monastyrju v Prjašovi

Čas i datum spoviďi od 15.10.2020 treba zahovoriti telefonično!!!

tel: jeromonach Markijan: 0911 812 291


Program Bohoslužiň v Monastyrju Krasnyj Brid

Neďiľa                               8.30 Služba Boža
Svjato v tyždňu               17.30 Služba Boža
17.deň misjaca                17.00 Akafist           17.30 Služba Boža  svjaščenomuč. Pavla Gojdiča
Perša subota misjacja     9.30 Služba Boža
4. subota misjacja            9.30 Služba Boža

Odpust Pokrova Presv Bohorodicy 3-4.10.2020 ne bude!


Program Bohoslužiň
Bukova Hirka

Nediľa Služba Boža - 15.00
Svjato čerez tyždeň - 10.00

vece info : jeromonach Volodimir J. Sedlaček, ČSVV - 0902 077 414


Program Bohoslužiň v Monastyrju Trebišov

                                                            

Poneďiľok     Služba Boža

                       Služba Boža    17.30
       

Vivtorok      Služba Boža    17.30

Sereda         Služba Boža    17.30
Četverh       Služba Boža     17.30
Pjatňicja      Služba Boža     17.30
Subota         Služba Boža     17.30
Neďiľa         Služba Boža       8.00         10.00

Svjato tyždňu   Služba Boža    8.00        17.30
Svjato v dňoch prac. pokoja     8.00       10.00