PROGRAM BOHOSLUŽIŇ

Program Bohoslužiň v Monastyrju sv.Vasilija 
29.06.2020 - 05.07.2020

Bohoslužiňa vysylame i online - Profil Facebook: Monastyr sv. Vasilija Velikoho

Po:      7.45   Utreňa.           17.00 Služba Boža         18.00 Večurňa  sv. apost. Petra i Pavla   
Viv:     7.45      Utreňa            18.00 Večurňa
Sr:      6.30     Utreňa                                              16.30 Večurňa   
Čt:     7.45     Utreňa                                               18.00 Večurňa   Položenije rizy presv. Bohorodicy
Pj:  6.30     Utreňa               8.00 Služba Boža          18.00 Večurňa
Su:                                                                                   18.00 Večurňa 
Ne: 7.30     Utreňa               9.00  Služba Boža          18.00 Večurňa                                                               

Program Bohoslužiň v Monastyrju sv. Makriny

  • Bohoslužiňa vysylame i online - Profil Facebook: Kaplica sv. Makriny
    Po.   6.15.     Služba Boža
  • Viv.  6.15.     Služba Boža 
  • Sr.    18.00   Služba Boža 
  • Čt.   6.15.     Služba Boža 
  • Pj.    --------------
  • Su:  7.30       Služba Boža
  • Ne:  7.00      Utreňa                    8.00  Služba Boža

Spovidaňa v monastyrju v Prjašovi

 i počas koronokrizy mate možnosť sv. Spoviďi v kažďim časi podľa potreby. Pri dotrimaňu hygieničnych norm (ruško na tvar, rukavici), treba zahovoriti čas telefonično.

tel: jeromonach Markijan: 0911 812 291

Program Bohoslužiň v Monastyrju Krasnyj Brid

Odpust Pokrova Presv. Bohorodicy 
05-06.10.2019

Program Bohoslužiň
Bukova Hirka

Nediľa Služba Boža - 15.00
Svjato čerez tyždeň - 10.00

vece info : jeromonach Volodimir J. Sedlaček, ČSVV - 0902 077 414

Odpust Voždviženija čestnaho Kresta
Bukova Hirka
14-15.9.2019

Program Bohoslužiň v Monastyrju Trebišov

                                                            

Poneďiľok     Služba Boža

                       Služba Boža    17.30
       

Vivtorok      Služba Boža    17.30

Sereda         Služba Boža    17.30
Četverh       Služba Boža     17.30
Pjatňicja      Služba Boža     17.30
Subota         Služba Boža     17.30
Neďiľa         Služba Boža       8.00         10.00

Svjato tyždňu   Služba Boža    8.00        17.30
Svjato v dňoch prac. pokoja     8.00       10.00