Duchovne slovo

Duchovny obnovy 2016

Terpiňa Jova - duch. obnova - sestry ČSVV Po - 6-7.5.2016
1.prednaška                         2.prednaška

Terpezlivosť u sv. Vasilija - duch. obnova sestry ČSVV
Po 
3-4.6.2016

1.prednaška                          2.prednaška

Vďačnosť v tvorach sv. Vasilija - duch. obnova sestry ČSVV Po  2-3.9.2016

1.  prednaška                        2.prednaška

Boh ne je pričinov zla - duch. obnova sestry ČSVV
Po
 - 7-8.10.2016

1.prednaška                          2.prednaška

Molitva v tvorach sv. Vasilija - duch. obnova sestry ČSVV Po 4-5.11.2016

1.prednaška                          2.prednaška

Žyvot sv. Vasilija - duch. obnova sestry ČSVV
Po
 28-29.12.2016

1. prednašla           2.prednaška        3.prednaška

Duchovny obnovy 2017 

Molitva Choru u sv. Vasilija - duch obnova sestry ČSVV Po  10-11.2.2017
1. prednaška          2. prednaška

Evcharistija u sv. Vasilija - duch. obnova sestry ČSVV Po 4.3.2017
1. prednaška            2.prednaška

Robota v tvorach sv. Vasilija I. - duch. obnova sestry ČSVV Po 1.4.2017
1. prednaška            2.prednaška

Robota v tvorach sv. Vasilija II - duch. obnova sestry ČSVV Po 2-3.6.2017
1. prednaška               2.prednaška

Robota u sv. Vasilija III. - duch. obnova sestry ČSVV
Po
 8-9.9.2017
1. prednaška              2. prednaška

Robota u sv. Vasilija IV. - duch. obnova sestry ČSVV
 Po 
6-7.10.2017
1. prednaška                   2. prednaška

Robota u sv. Vasilija V. - duch. obnova sestry ČSVV
Po
 3-4.11.2017
1
.prednaška                      2.prednaška

Urjad nastojateľa u sv. Vasilija I. - duch. obnova sestry ČSVV Po 1-2.12.2017
1. prednaška                      2. prednaška

Obščežytije u sv. Vasilija - duch. obnova sestry redemptoristky 12.12.2017
1. prednaška                       2. Prednaška

Monašesky obity - duchovna obnova sestry ČSVV
Po
 - 26-27.12.2017
1. prednaška           2.prednaška            3.prednaška


Duchovny obnovy 2018

Odrečiňa u sv. Vasilija - duch. obnova sestry redemptoristky 11.1.2018
1. prednaška                              2. Prednaška

Urjad nastojateľa v tvorach sv. Vasilija II - duchovna obnova sestry ČSVV Po - 2-3.2.2018
1. prednaška                                2.prednaška

O Liturgiji  Preždeosv. Dariv - duchovna obnova sestry ČSVV Po 2.3 - 3.3.2018
1. prednaška                                  2. prednaška

9. Pisňa kanona Paschy- duchovna obnova sestry ČSVV Po 6-7.4.2018
1. prednaška                                    2. prednaška

Urjad nastojateľa v tvorach sv. Vasilija III - duchovna obnova sestry ČSVV Po - 5.5.2018
1. prednaška                                    2.prednaška

Urjad nastojateľa v tvorach sv. Vasilija IV. - duchovna obnova sestry ČSVV Po  1.6.-2.6.2018
1.prednaška                                  2.prednaška

Bože slovo a pole našoj duši - duch. obnova sestry ČSVV Po 7-8.9.2018
1.prednaška                                 2.prednaška

Strasť hňivu - duch. obnova sestry ČSVV Po 5-6.10.2018
1. prednaška                                 2. prednaška

Strasť hňivu - duch. obnova sestry ČSVV Po 2-3.11.2018
1. prednaška                                  2. prednaška

Strasť hňivu III.  - duch. obnova sestry ČSVV PO 30.11-1.12.2018
1. prednaška                                  2. prednaška

Robitniky u vinohraďi- duch. obnova obščnikov sester ČSVV 8.12.2018
prednaška

Spoločnyj žyvot - duchovna obnova sestry ČSVV 28-29.12.2018
1. prednaška           2.prednaška        3. prednaška


          

Duchovny obnovy 2020

služiňa bližňomu podľa sv. Vasilija- duch. obnova obščnikov sester ČSVV 10-11.01.2020
1.prednaška                      2.prednaška


Duchovny obnovy 2019

srasť hňivu IV - duch. obnova sestry ČSVV Po 1-2.03.2019
1. prednaška                      2. prednaška


strasť hňivu v ľistvici J. Ľistvičnika - duch. obnova sestry ČSVV Po 5-6.4.2019
1. prednaška                          2. prednaška

požadliva sila duši I. -duchovna obnova sestry ČSVV Po 3-4.5.2019
1. prednaška                             2.prednaška

požadliva sila duši II. - duchovna obnova sestry ČSVV Po  7-8.6.2019
1. prednaška                                2. prednaška

požadliva sila duši III. - duchovna obnova sestry ČSVV Po 13- 14.9.2019
1. prednaška                                 2. prednaška

požadliva sila duši IV. - duchovna obnova sestry ČSVV Po 4-5.10.2019
1. prednaška                                   2. prednaška

požadliva sila duši V. - duchovna obnova sestry ČSVV Po   1-2.11.2019
1. prednaška                                   2. prednaška

požadliva sila duši VI. - duchovna obnova sestry ČSVV Po 6-7.12.2019
1. prednaška                                    2. prednaška

Povňiňa Božoj voľi- duchovna obnova sestry ČSVV  Po     28-29.12.2018
1. prednaška          2.prednaška            3. prednaška

Rád sv. Bazila Veľkého, Vajanského 31
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!