Duchovne slovo

Duchovny obnovy 2016

Terpiňa Jova - duch. obnova - sestry ČSVV Po - 6-7.5.2016
1.prednaška                         2.prednaška

Terpezlivosť u sv. Vasilija - duch. obnova sestry ČSVV
Po 
3-4.6.2016

1.prednaška                          2.prednaška

Vďačnosť v tvorach sv. Vasilija - duch. obnova sestry ČSVV Po  2-3.9.2016

1.  prednaška                        2.prednaška

Boh ne je pričinov zla - duch. obnova sestry ČSVV
Po
 - 7-8.10.2016

1.prednaška                          2.prednaška

Molitva v tvorach sv. Vasilija - duch. obnova sestry ČSVV Po 4-5.11.2016

1.prednaška                          2.prednaška

Žyvot sv. Vasilija - duch. obnova sestry ČSVV
Po
 28-29.12.2016

1. prednašla           2.prednaška        3.prednaška

Duchovny obnovy 2017 

Molitva Choru u sv. Vasilija - duch obnova sestry ČSVV Po  10-11.2.2017
1. prednaška          2. prednaška

Evcharistija u sv. Vasilija - duch. obnova sestry ČSVV Po 4.3.2017
1. prednaška            2.prednaška

Robota v tvorach sv. Vasilija I. - duch. obnova sestry ČSVV Po 1.4.2017
1. prednaška            2.prednaška

Robota v tvorach sv. Vasilija II - duch. obnova sestry ČSVV Po 2-3.6.2017
1. prednaška               2.prednaška

Robota u sv. Vasilija III. - duch. obnova sestry ČSVV
Po
 8-9.9.2017
1. prednaška              2. prednaška

Robota u sv. Vasilija IV. - duch. obnova sestry ČSVV
 Po 
6-7.10.2017
1. prednaška                   2. prednaška

Robota u sv. Vasilija V. - duch. obnova sestry ČSVV
Po
 3-4.11.2017
1
.prednaška                      2.prednaška

Urjad nastojateľa u sv. Vasilija I. - duch. obnova sestry ČSVV Po 1-2.12.2017
1. prednaška                      2. prednaška

Obščežytije u sv. Vasilija - duch. obnova sestry redemptoristky 12.12.2017
1. prednaška                       2. Prednaška

Monašesky obity - duchovna obnova sestry ČSVV
Po
 - 26-27.12.2017
1. prednaška           2.prednaška            3.prednaška


Duchovny obnovy 2018

Odrečiňa u sv. Vasilija - duch. obnova sestry redemptoristky 11.1.2018
1. prednaška                              2. Prednaška

Urjad nastojateľa v tvorach sv. Vasilija II - duchovna obnova sestry ČSVV Po - 2-3.2.2018
1. prednaška                                2.prednaška

O Liturgiji  Preždeosv. Dariv - duchovna obnova sestry ČSVV Po 2.3 - 3.3.2018
1. prednaška                                  2. prednaška

9. Pisňa kanona Paschy- duchovna obnova sestry ČSVV Po 6-7.4.2018
1. prednaška                                    2. prednaška

Urjad nastojateľa v tvorach sv. Vasilija III - duchovna obnova sestry ČSVV Po - 5.5.2018
1. prednaška                                    2.prednaška

Urjad nastojateľa v tvorach sv. Vasilija IV. - duchovna obnova sestry ČSVV Po  1.6.-2.6.2018
1.prednaška                                  2.prednaška

Bože slovo a pole našoj duši - duch. obnova sestry ČSVV Po 7-8.9.2018
1.prednaška                                 2.prednaška

Strasť hňivu - duch. obnova sestry ČSVV Po 5-6.10.2018
1. prednaška                                 2. prednaška

Strasť hňivu - duch. obnova sestry ČSVV Po 2-3.11.2018
1. prednaška                                  2. prednaška

Strasť hňivu III.  - duch. obnova sestry ČSVV PO 30.11-1.12.2018
1. prednaška                                  2. prednaška

Robitniky u vinohraďi- duch. obnova obščnikov sester ČSVV 8.12.2018
prednaška

Spoločnyj žyvot - duchovna obnova sestry ČSVV 28-29.12.2018
1. prednaška           2.prednaška        3. prednaška


          

Duchovny obnovy 2020

služiňa bližňomu podľa sv. Vasilija- duch. obnova obščnikov sester ČSVV 10-11.01.2020
1.prednaška                      2.prednaška


Duchovny obnovy 2019

srasť hňivu IV - duch. obnova sestry ČSVV Po 1-2.03.2019
1. prednaška                      2. prednaška


strasť hňivu v ľistvici J. Ľistvičnika - duch. obnova sestry ČSVV Po 5-6.4.2019
1. prednaška                          2. prednaška

požadliva sila duši I. -duchovna obnova sestry ČSVV Po 3-4.5.2019
1. prednaška                             2.prednaška

požadliva sila duši II. - duchovna obnova sestry ČSVV Po  7-8.6.2019
1. prednaška                                2. prednaška

požadliva sila duši III. - duchovna obnova sestry ČSVV Po 13- 14.9.2019
1. prednaška                                 2. prednaška

požadliva sila duši IV. - duchovna obnova sestry ČSVV Po 4-5.10.2019
1. prednaška                                   2. prednaška

požadliva sila duši V. - duchovna obnova sestry ČSVV Po   1-2.11.2019
1. prednaška                                   2. prednaška

požadliva sila duši VI. - duchovna obnova sestry ČSVV Po 6-7.12.2019
1. prednaška                                    2. prednaška

Povňiňa Božoj voľi- duchovna obnova sestry ČSVV  Po     28-29.12.2018
1. prednaška          2.prednaška            3. prednaška

Rád sv. Bazila Veľkého, Vajanského 31
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky