Monastyr Bukova Hirka

Projekt: "Oprava a udržba kultúrnej pamiatky monastyrského chrámu Bukova Hirka"

"Projekt podporený z rozpočtu PSK"

Realizácia projektu p. Ivan Sivý, Čabalovce

Výmena vchodových dveri na monastyrkom Chráme Bukova Hirka